Powered by jointab: info@jointab.ir
 
 

آهن


فقر آهن ممکن است مانع بزرگی در تمرینات بدنسازی باشد. زیرا تمرینات باعث خستگی و کمبود هموگلوبین خون می شوند. در نتیجه در طول تمرینات های بدنسازی آهن را از دست می دهید،  پس لازم است با مصرف به اندازه کافی گوشت قرمز بدون چربی و مرغ  این کمبود را جبران کنید.
بخصوص برای بانوان عزیز ورزشکار دریافت مقدار مناسب آهن ضروری است .
در دوره که خون ریزی عادات ماهانه زیاد شدن تمرین کم کنید. زیرا تمرین در این موقع دفع خون بیشتر میکنه . اما درکل ورزش برای کاهش درد سیکل ماهیانه و تحریک بدن برای خون سازی مفید است.

مطالب تصادفی